Włączyć wifi w telefonie (Turn on wifi on phone)

Chciałbym za pomocą aplikacji włączyć wifi w telefonie (przy włączonym transfer data), oczywiście wifi będzie bez internetu ale ma pierwszeństwo, połączenie z wifi po ip lub ssid.
czy jest to możliwe bez root na telefonie.
Chodzi mi o połączenie z ap esp32cam, (jako połączenie z AP) na czas pobierania obrazku z kamery, po skończeniu pobierania wifi off, a telefon z automatu przechodzi do data transfer z sim

Do you mean to connect your local network ?

If so, your phone should already be connected ? Mine is, and I can access other devices on the local network, without requiring the internet.

telefon połączony jako Transmisja Danych, chciałbym, włączyć wifi (oczywiście Transmija Danych sama się wyłącza) pobieram dane z AP wifi, zamykam wifi , a Transmija Danych powraca
Im traing taifun.wifi but not work

Google Photos

Use the app (app inventor) to turn on wifi on your phone

and connect to AP automatically

A post was split to a new topic: How to build a master application to play video in local network?