Tôi gặp sự cố với ứng dụng,

Xin chào, đây là giáo viên sử dụng App Inventor. 75 sinh viên đã thích thú với việc xây dựng các ứng dụng độc đáo trong môi trường Windows/iOS một tuần trước.

Ít nhất 20% học sinh ngày hôm qua đã phát hiện ra rằng ứng dụng của họ đã bị trục trặc. Khi một trình giả lập iPhone được sử dụng, các hình ảnh hiện có thường bị thiếu do những thay đổi trong bố cục hình ảnh.

Những sửa đổi này xảy ra cùng lúc với trình chỉnh sửa App Inventor thay đổi và cửa sổ bật lên cho người dùng xuất hiện.

Đối với học sinh của tôi, tôi thực sự muốn giải quyết điều này. Bất kỳ lời khuyên sẽ được đánh giá rất cao.

Hi, i assigned one of the developers to this topic.

Post the aia or a test aia (which replicates the problem).

When the students who are having difficulties encounter those issues, do you see any error messages in either the App Inventor editor or the corresponding pop-up window, or on the iOS device itself?