TinyDB یا CloudDB

.درحالی که داده را اجرا میکند در که فقط در دستگاهی که برنامه را اجرا می کند ذخیره می کندTinyDB
بین کاربران چندین دستگاهی که یک برنانمه را اجرا میکند به اشتراک گذاشته میشود داده هارا به صورت آنلاین در سرور ذخیره CloudDB
.میکند دسترسی به داده های وب ناهمزمان است به این معنی که ذخیره وبازیابی داده ها ممکن است بلافاصله انجام نشود
.به زودی مطالب بروزرسانی میشود

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/storage.html#CloudDB