Push bildirimi nasıl uygulamıza ekleriz uygulamanın içinde görünmeyecek şekilde ve bunu bilgisayarımızdan nasıl göndeririz

push bildirimi nasıl uygulamamıza ekleriz uygulamanın içinde görünmeyecek şekilde ve bunu bilgisayarımızdan nasıl göndeririz

Did you search the forum? Here, I did it for you https://community.appinventor.mit.edu/search?q=push%20notification

Please read through the discussions and you might find a suggestion. You might also explain in more detail how you expect this to work. App Inventor 2 does not have native push notifications. You have to use an extension.