Problem Gmail body

Witam
Po przesłaniu do Gmail treść pokazuje się w ciągu znaków.


Wynik:
"Podsumowanie s < br>< br> 1. text1 < br>< br> text2 < br>< br>"

A powinno być:
"Podsumowanie s

  1. text1

  2. text2"
    Nie wiem dlaczego nie ma tego formatowania.
    Proszę o pomoc

try to use \n

1 Like

Właśnie tego szukałem
Dziękuję ci bardzo za pomoc
Pozdrawiam

1 Like

You're welcome,
please close this topic, so that other people who have problems like you can learn from your topic :innocent:

1 Like

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.